Affair

Ingredients
No Tags

2 oz Strawberry schnapps
2 oz Orange juice
2 oz Cranberry juice
Club soda


Instructions

Pour schnapps, orange juice, and cranberry juice over ice in a highball glass.
Top with club soda and serve.

Glass

Serve: Highball glass

Browse More

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |